Vann- og vannrensing

 
 
 
 
 
 
 
 
Vannutslipp og grunnvann fra industri og bergverk kan gi komplekse miljøutfordringer. Geode Consult har bred erfaring når det gjelder vann som er forurenset av tungmetaller og organiske stoffer. Våre prosjekter inkluderer blant annet passiv behandling av gruveavrenning (acid rock drainage), behandling med mineralfilter teknologi, "pump & treatment" av grunnvann, og overvåking av sigevann.

Vi har også inngående kjennskap til EUs vanndirektiv, og kan bistå virksomheter som er pålagt å utvikle et program for vannovervåkning.

Vi tilbyr:
  • Kartlegging av forurenset vann
  • Vannovervåking
  • Passiv behandling av vann fra bergverk og industri
  • Tiltak for gruvevann
  • Risikostyring