Miljøteknologiske undersøkelser

 
 
 
 
 
 
 
 
Geode Consult har omfattende erfaring med prosjekter relatert til forurenset jord og vann. Blant disse kan nevnes gjennomføring av utviklingsplaner og miljømål for ulike virksomheter, vurdering av ulike former for miljørisiko, oppdrag i forbindelse med eiendomsovertakelser, og utfordringer i tilknytning til nasjonale lover, forskrifter og regelverk.

Vi tilbyr:
  • Kartlegging av forurenset grunn
  • Kartlegging av forurenset vann
  • Miljørådgivning i forbindelse med sanering og opprydning
  • Miljørevisjon - Environmental audit
  • "Baseline" undersøkelser
  • Environmental Due Diligence