Miljøinformasjon

 
 
 
 
 
 
 
 
Kan virksomheten vise til bærekraftig produksjon, og til en positiv utvikling når det gjelder miljøutfordringer?
Vi hjelper deg å formidle bedriftens miljøbudskap på en engasjerende og lettfattelig måte.
Den nye miljøinformasjonsloven innebærer en helt ny plikt for private virksomheter til, på anmodning, å gi ut informasjon om miljømessige sider ved virksomheten.
En gjennomarbeidet og helhetlig kommunikasjonsstrategi er viktig for å sikre forståelse, troverdighet og gjennomslag hos interessenter og opinionen forøvrig.
God miljøinformasjon gir verdifull omdømmebygging.
Vi legger vekt på tydelig, presis og lettfattelig kommunikasjon, og et klart og konsist språk.

Vi tilbyr:
  • Hjelp til kommunikasjonsplanlegging, og til å møte miljøinformasjonslovens krav til virksomheten.
  • Hjelp til å legge og implementere en miljøstrategi.
  • Hjelp til å utarbeide virksomhetens miljøbudskap.