Bergverksindustri

Geode Consult har lang erfaring når det gjelder å løse miljøutfordringer innen bergverksindustrien. Med god bakgrunn innen gruvegeologi og geokjemi har vi god innsikt i bedriftenes utfordringer og behov. På samme tid kan vi også effektivt identifisere miljøutfordringer og komme med anbefaling til løsningsstrategi.
Vi har også omfattende erfaring når det gjelder miljørelaterte prosjekter knyttet til internasjonal gruvedrift.

Vi tilbyr:
  • Geologisk kartlegging og prospektering
  • Avrenning fra bergverksdrift (inkludert acid rock drainage)
  • Miljøutfordringer ved bruk av eksplosiver
  • Risikostyring
  • Miljøkartlegging og tiltak
  • Bistand med miljødriftsplan
  • Bistand i forbindelse med opprydning
  • Overvåking