Elisabeth Håker Sanne

Informasjonsrådgiver og daglig leder i Geode Consult.
Utdannet pedagog fra Stavanger lærerhøgskole og Universitetet i Oslo.
Master of Arts i skoleledelse, veiledning og læreplanutvikling fra
University of Colorado i USA.
Elisabeth har lang erfaring som pedagog, og har i tillegg til fagundervisning arbeidet med lokal organisasjonsutvikling og læreplanarbeid.
Som konsulent med ansvar for kommunikasjon, informasjon og samfunnskontakt har hun de senere årene vært opptatt av mottakerbevissthet i all kommunikasjon og informasjonsvirksomhet, og av klart språk som fungerer på tvers av faggrenser.