David C. Ettner

David Ettner er geolog med 20 års erfaring innen miljørådgivning.
Han har en dr. scient. fra Universitet i Oslo, hvor han spesialiserte seg i malmgeologi og geokjemi.
David har bred erfaring med miljøtekniske og geologiske prosjekter for bergindustri og annen industri både i Norge og internasjonalt. Dette arbeidet inkluderer blant annet miljøprosjekter innen sprengstoff for sivilt bruk. Han har også lang arbeidserfaring med avrenning fra bergverksindustrien, kartlegging og overvåking av vannkvalitet, og bygging av passive vannbehandlingssystemer.

David Ettner er medlem av:
  • Norsk Geologisk Forening
  • Norsk Vannforening
  • International Mine Water Association
  • Society for Geology Applied to Mineral Deposits