Miljøteknologiske
undersøkelser
Geode Consult har omfattende erfaring med prosjekter relatert til forurenset jord og vann.

Les mer
Bergverksindustri

Vi løser komplekse miljøutfordringer innen bergverksindustri og gruvedrift.


Les mer
Vannrensing

Geode Consult har lang erfaring med behandling av vannutslipp og forurenset grunnvann fra industri og bergverk.

Miljøinformasjon

Vi hjelper deg å få ut bedriftens miljøbudskap i et klart og konsist språk.